Pobierz bezpłatny ebook!

Apteka Przyszłości - 10 rozwiązań, które zmienią aptekę

W niniejszej publikacji wraz z Microsoftem przybliżamy Państwu 10 rozwiązań, które w przyszłości zmienią apteki. Praktycznie większość z nich jest technologicznie możliwa do wdrożenia w aptece już dziś. Ograniczają nas tylko przepisy prawa. Jednak i te, wraz z postępem technologicznym będą musiały się zmienić.
Zapraszamy do dyskusji pod #AptekaPrzyszlosci

Więcej publikacji na temat zastosowania nowych technologii w aptece znajdą Państwo w online'owym wydaniu Magazynu Aptekarskiego

Pobierz bezpłatny ebook!

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

Według MC Kinsey w ciągu najbliższej dekady dzięki cyfryzacji wartość dodana całej gospodarki w Polsce mogłaby się zwiększyć o 13-22 proc. Jako Grupa NEUCA cały czas szukamy kolejnych możliwości inwestycji w obiecujące przedsięwzięcia na rynku ochrony zdrowia. Wiele z już pozyskanych opiera się na wykorzystaniu nowych technologii, których nie możemy po prostu ignorować.

~Tomasz Józefacki, wiceprezes zarządu Grupy NEUCA

W koncepcji apteki przyszłości przedstawionej przez NEUCA widzimy połączenie tradycyjnej ochrony zdrowia, diagnostyki, farmacji ze sprzedażą i logistyką (drony) oraz zaawansowaną genetyką (terapie celowane). Większość przedstawionych koncepcji jest już w tej chwili technicznie możliwa do realizacji. Co więcej, spora część jest już realizowana, a nawet ogólnodostępna i stosowana w poszczególnych z powyższych obszarów lub innych gałęziach przemysłu.

Michał Kaczurba, Microsoft w Polsce

Tam gdzie niewymagane są kompetencje i decyzje - zastąpmy człowieka automatem, a człowieka podnieśmy na wyższy poziom po to, by wykorzystać jego ekspertyzę.

Dariusz Maciejewski, NEUkubator, Grupa NEUCA